»Επιστροφή στο i-Reporter

Υλη λοιπόν (και επομένως ανθρώπινη ζωή) φαίνεται να είναι η "συμπύκνωση" της ενέργειας (με τη βοήθεια και του "πλέγματος") και η κατάπτωση της σε χαμηλές συχνότητες(e=mc^2)με ήρεμο τρόπο(η σύλληψη του σπερματοζωαρίου απο το ωάριο και η γέννηση είναι προϊόν ηρεμίας και αγάπης). Η αποφόρτιση (η εκροή της ενέργειας) και η επιστροφή σε υψηλές συχνότητες και σε ενεργειακή μορφή γίνεται "βίαια" με τον λεγόμενο "θάνατο"(του σώματος). Στα σημεία του "πλέγματος" όπου δεν ευνοείται η ανθρώπινη ζωή παρατηρούμε "καθαρή ροή ενέργειας"(κάτι σαν "αποστείρωση") ενώ αντίθετα εκεί που δεν υπάρχει "Ενέργεια" αναπτύσσονται τα...φαινόμενα της ανθρώπινης ζωής(με ό,τι σημαίνει αυτό). Ισως γι αυτό ο...ασκητισμός και ο αναχωρητισμός ορισμένων για να βρούνε "τη θέωση τους".

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter