»Επιστροφή στο i-Reporter

...Σε αυτές τις διαδρομές, πρέπει κανείς να είναι ταπεινά ουσιώδης. Άλλωστε, μουσική μπορεί να παραχθεί και από μια φλογέρα από ζαχαροκάλαμο...ή μια γκάιντα (απο "τομάρι" ζώου).Ολα είναι πιθανά...

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter