»Επιστροφή στο i-Reporter

Σε ένα χωράφι αυτές τις μέρες με φόντο την ελαιοκράμβη(διαβάζω οτι η ελαιοκράμβη, είναι ένα φυτό που καλλιεργείται σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ελαίου και μάλιστα θεωρείται ως το τρίτο πιο σημαντικό, μετά τη σόγια και το φοινικέλαιο. Καλλιεργείται με ιδιαίτερη ευκολία στην Ελλάδα. Το RSoil, το λάδι της ελαιοκράμβης, χρησιμοποιείται ως καύσιμο, αυτούσιο, χωρίς πρόσμιξη με πετρέλαιο, σε αντίθεση με τα άλλα βιοκαύσιμα όπως το βιοντίζελ. Αυτό και μόνο το καθιστά ένα από τα πιό φιλικά προς το περιβάλλον - Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30, τα κράτη της Ε.Ε, θα πρέπει να προβλέψουν την χρησιμοποίηση ενός ελαχίστου ποσοστού βιοκαυσίμων. Μέχρι το 2010, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φθάσει στο 5,75% του συνόλου των καυσίμων κίνησης που χρησιμοποιούνται και ως το 2020 στο 20%). - Με άλλα λόγια το πετρέλαιο μας είναι στα...χωράφια. Στους αγωγούς και τα "τάνκερ" θα μείνει το...φυσικό αέριο.

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter