»Επιστροφή στο i-Reporter

Μερικές φορές, αξίζει να κοιτάζεις το τοπίο και να αφουγκράζεσαι τους παλμούς που έρχονται από τα έγκατα της Γης. Και να σκέφτεσαι την προσπάθεια του ανθρώπου, να φτάσει...κάπου. Που; Ποιος ξέρει...Στο «Γνώθι σ' αυτόν». Σπεύδε βραδέως...

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter