»Επιστροφή στο i-Reporter

Τι είναι ΣΗΜΕΡΑ η Ελλάδα και οι ΕΛΛΗΝΕΣ; Προσωπική μου γνώμη είναι, αυτό που όρισε ως Ελλάδα και Ελληνες ο Ισοκράτης. Δηλαδή όσοι μετέχουν της παιδείας, της γλώσσας και του πολιτισμού. Ανεξάρτητα όλων των άλλων "χαρακτηριστικών" ή που γεννήθηκαν ή ζούνε. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι στρεβλώσεις ακολουθούν η μια την άλλη, μαζί με αγκυλώσεις και "αμαρτίες" του παρελθόντος.

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter